essay

You are currently browsing articles tagged essay.

Column What’s Up Art dec. 2012 Thema Ontgrenzing.

Bij het woord ‘grens’ denk ik altijd direct aan een stippellijntje. Niet zo vreemd natuurlijk, want landgrenzen op kaarten worden met een stippellijntje aangegeven. Maar het gekke is dat ik de visuele metafoor van het dunne stippellijntje precies vind passen bij wat een grens (voor mij) betekent. Het stippellijntje markeert de scheidslijn tussen het ene en het andere en het lijkt soms onzinnig om die lijn bijvoorbeeld tussen volkeren te trekken waardoor ze toevallig aan de ene kant of de andere kant van de grens wonen. In Syrië wonende Turken zijn nog steeds Turken en omgekeerd. Maar intussen maakt het stippellijntje dat ze zich aan de ene kant veilig kunnen voelen, en een millimeter verder vrezen voor hun leven. Het stippellijntje beschermt ze. De markering is niet alleen een scheidslijn maar een acterend streepje. Het is een ambigu dingetje, dat je al slingerend door landschappen, realiteiten en waarden kan laten struikelen of doorlaat. Het onleent zijn realiteit aan fictiviteit. Het heeft een eigen onderwerp dat je van mening kan doen veranderen of  je besluiteloos laat over welke kant je moet kiezen.

Read the rest of this entry »

Tags: ,

cover-the-truth-is

PDF scriptie

Door kritische vragen van plaats te doen veranderen kunnen we ons denkend en schrijvend verplaatsen in een andere wereld dan de zintuiglijk waarneembare. We kunnen praten in leugens die tegelijkertijd waar kunnen zijn om de dialoog aan te gaan met de volstrekte rede en haar onredelijkheden. Met woordspelingen kunnen we de strijd aanbinden met het dogma van geschiedenis, conventie en consensus en dode feiten nieuw leven influisteren tot er geen waarheid meer is. Als er geen waarheid is, is er ook geen leugen en blijft er altijd wat te vragen, te zoeken en te ontdekken.

Tags: ,